Avís legal

1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web es propietat de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL, con C.I.F. B62218920 amb domicili a Rambla Iberia, 97, 08205 Sabadell, (Barcelona) i amb les següents dades de contacte: 937832824 / creacom@creacom.es.

Aquesta Societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tomo 32444, folio 66, hoja B-211377, inscripción 1ª

2. Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altres elements inserits per CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL al present lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel": marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així como els codis font de les pàgines web) pertanyen a CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL i/o a tercers als quals els han cedit els seus drets.

En cap cas l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renuncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’us del Lloc Web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts  diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de tot allò anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en coneixement nostre a la major brevetat possible.

3. Accés i Ús del Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web como l’ús no consentit que pogués efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d‘aplicació i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc Web o impedir la normal utilització del mateix per part dels usuaris.

CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix com a conseqüència de: (i) la presencia d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

4. Enllaços a tercers

Al present Lloc Web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL no es responsabilitza ni del contingut ni de les mides de seguretat adoptades per qualsevol altre pàgina o lloc web a través del qual es tenen accés des del present Lloc Web, llocs als que accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware y software) i/o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot allò anterior.

5. Xarxes socials

L’informem que CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL pot tenir presencia en xarxes socials. El tractament de les dades que es portin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL es regira per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presencia a la xarxa social, informant d’activitats productes o serveis de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, falten a la cortesia a la xarxa, molesten o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualssevol que siguin els continguts que CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL consideri no apropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. Modificació d’AVÍS LEGAL, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per a adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la industria, havent l’usuari de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referencia la data de la última actualització.

Contacta amb nosaltres

(+34) 93 783 28 24
Si no ets client habitual i vols rebre informació contacta a través d'aquest formulari si us plau.
Si ets client i vols contactar amb el nostre departament de suport fes-ho aquí.
Imagen de seguimiento