Política de Privacitat

CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL, com a responsable del present Lloc Web i de conformitat amb allò disposat per la Llei Orgànica 15/1999, d’ 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/uns fitxer/s degudament inscrit/s en la Agencia Española de Protección de Datos, de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

En el cas de que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessàries per que l’equip de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o be iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL per la present ressenyades, CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades son de necessari emplenament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb allò establert a l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc a CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades anteriorment així com per a l’eventual enviament de comunicacions comercials de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL que puguin ser de l’interès de l’usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o las entitats a les que li hagin sigut comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web. Així mateix, CREACOM COMUNICACIO I IMATGE, SL es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut d’allò establert en el Reglamento de Medidas de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, en el seu cas, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament de correu electrònic0 a creacom@creacom.es o carta a Rambla Iberia, 97 08205, Sabadell.

Contacta amb nosaltres

(+34) 93 783 28 24
Si no ets client habitual i vols rebre informació contacta a través d'aquest formulari si us plau.
Si ets client i vols contactar amb el nostre departament de suport fes-ho aquí.
Imagen de seguimiento